14 Listopad 2018 Montaż barier drogowych w km 12+150 – 12+500