13 kwietnia 2018 Przygotowanie płyty górnej do izolacji kap chodnikowych oraz zasypka przyczółka WC-1