13 KWIETNIA 2016 Montaż ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających przed dostępem płazów.