12 WRZEŚNIA 2016 Wykop i montaż gazociągu przy ul. Kołobrzeskiej