12 GRUDNIA 2016 Etapy powstawania zbiorników retencyjno- szczelnych ZB4, ZB5 i ZB7