11 stycznia 2018 Zbrojenie kap chodnikowych lewej jezdni E-2