11 paždziernika 2016 Wykonanie zasypki przepustu L-2 w km 4+987