10 Sierpień 2018 Wykonywanie nasypu w km 1+500, 3+700