10 Listopada 2017 Układanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 w km 6+300-7+000