1 Grudnia 2017 Estakada E1 – montaż zbrojenia i deskowania poprzecznicy P1