09 listopad 2018 Wykonanie asfaltu twardolanego, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, montaż dylatacji – Obiekt WC-1