09 kwietnia 2019 Układnie 1 warstwy podbudowy bitumicznej w 2+300 – 3+300 jezdnia L