08 WRZE¦NIA 2016 Profilowanie skarp wykopu. 13 km przyszłej obwodnicy.