07 maja 2018 Wykonanie wykopów, odhumusowanie, rozbiórka mechaniczna DK10 od strony Piły