06 Paždziernika 2018 Wykonywanie warstwy nasypu w km 3+400 -3+700