06 grudnia 2018 Wykonanie nasypu oraz przygotowanie podłoża pod stabilizacje DD6P