05 Września 2018 Wykonanie warstwy nasypu w km 11+980 – 12+080 oraz zasypka M-2