05 GRUDNIA 2016 Budowa drogi technologicznej. Roboty ziemne w km 12+400.