03 stycznia 2019 Wykonanie murka oporowego przy WD-2