03.07.2019 Wykonywanie schodów skarpowych, humusowanie stożków – Estakada E-2