02 STYCZNIA 2017 Roboty przy zbiorniku ZB-7 w km 8+167- wbijanie ścianki szczelnej i prace makroniwelacyjne