02.08.2019 r. Wykonywanie ścieku przykrawężnikowego – obiekt WD-0.