Wrzesień 2017

30 Września 2017 Zdjęcia lotnicze

28 Września 2017 Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

22 Września 2017 Osuszanie nasypu km 10+400-10+700

12 Września 2017 Estakada E-1 Montaż zbrojenia ustroju nośnego

8 Września 2017 WD-0 Montaż deskowania