Wrzesień 2016

30 WRZE¦NIA 2016 Zdjęcia lotnicze

27 WRZE¦NIA 2016 Wykop- km 11+800.

19 WRZE¦NIA 2016 Budowa drogi technologicznej i platformy pod palowanie estakady E-2.

12 WRZE¦NIA 2016 Wykop i montaż gazoci±gu przy ul. Kołobrzeskiej.

08 WRZE¦NIA 2016 Profilowanie skarp wykopu-n 13 km przyszłej obwodnicy.