Styczeń 2017

27 STYCZNIA 2017 od km 7- 18, 02 LUTEGO 2017 od km 1-6 Zdjęcia lotnicze

23 STYCZNIA 2017 Wymiana gruntu- 8 km przyszłej obwodnicy.

16 STYCZNIA 2017 Kontynuacja prac przy zbiornikach retencyjno- szczelnych.

11 STYCZNIA 2017 Profilowanie przejazdów technologicznych- 15 km przyszłej obwodnicy.

02 STYCZNIA 2017 Trwające roboty przy zbiorniku ZB-7 w km 8+167- wbijanie ścianki szczelnej i prace makroniwelacyjne.