Styczeń 2016 – Wycinka

Wycinka w pobliżu 2+250 kilometra planowanej obwodnicy