Sierpień 2017

30 Sierpnia 2017 Osuszanie warstwy nasypu km 14+390-14+500

26 Sierpnia 2017 Zdjęcia lotnicze

25 Sierpnia 2017 WD-6 Montaż deskowania systemowego poprzecznicy – o¶ 3

18 SIERPNIA 2017 M-1 Demontaż szalunków przyczółka w osi 1

9 SIERPNIA 2017 Pielęgnacja betonu płyty dennej zbiornika ZB-6

2 SIERPNIA 2017 Estakada E-2