Sierpień 2016

30 SIERPNIA 2016 Wykonanie zasypki przepustu PE-10 gruntem niespoistym- km 15+409 przyszłej obwodnicy.

30 SIERPNIA 2016 Zdjęcia lotnicze

23 SIERPNIA 2016 Rozbiórka płyty stropowej obiektu powojennego przy drodze na Ostrowiec.

16 SIERPNIA 2016 Wykonywanie rowów w celu usunięcia zastoisk wody. 5 km przyszłej obwodnicy.

09 SIERPNIA 2016 Roboty ziemne – wykopy i nasypy. 13 km przyszłej obwodnicy.

01 SIERPNIA 2016 Przebudowa kolizji elektroenergetycznej. 8-9 km przyszłej obwodnicy.