Paždziernik 2017

31 Paždziernika i 4 Listopada 2017 Zdjęcia lotnicze

27 Paždziernika 2017 Betonowanie zbiornika ZB-7 km 15+383

20 Paždziernika 2017 Ukģadanie warstwy wiąŋącej km 6+520-7+080

13 Paždziernika 2017 WD-3 Montaŋ belek typu T

6 Paždziernika 2017 Ukģadanie podbudowy z kruszywa ģamanego km 7+700-8+000