Paždziernik, 2016

28 PA¬DZIERNIKA 2016 Zdjęcia lotnicze

26 PA¬DZIERNIKA 2016 Kontynuacja robót palowych pod estakadami E-1 i E-2.

19 PA¬DZIERNIKA 2016 Osuszanie gliny wapnem- odcinek próbny, 11 km przyszłej obwodnicy.

11 PA¬DZIERNIKA 2016 Wykonanie zasypki przepustu L-2 w km 4+987.

06 PA¬DZIERNIKA 2016 Roboty palowe pod estakad± E-1.