Marzec 2017

24-25 MARCA 2017 Zdjęcia lotnicze.

29 MARCA 2017 Węzeł Wschód, osuszanie podłoża pod ł±cznice 1, 2

20 MARCA 2017 Betonowanie ławy podpory P14 estakady E-2.

13 MARCA 2017 Stabilizacja gruntu, droga dojazdowa DD2L.

09 MARCA 2017 Formowanie skarp zbiornika ZB-4.

03 MARCA 2017 Zbrojenie przyczółka wschodniego Estakady E-1.

01 MARCA 2017 Budowa podpór Estakady E-2.