Marzec 2016

31 Marca 2016 Zrębkowanie karpin w okolicach węzła Wałcz Północ

20 Marca 2016 Zdjęcia lotnicze

23 Marca 2016 Zbiórka i wywóz karpin pomiędzy Wałczem Drugim a Witankowem

15 Marca 2016 Roboty przygotowawcze do zrębkowania karpin po krzewach. Obszar węzła Wałcz Północ

9 Marca 2016 Karczowanie karpin pomiędzy Wałczem Drugim a Witankowem

4 Marca 2016
Przygotowywanie podjazdów technologicznych. W póĽniejszym etapie budowy obwodnicy pozwol± one maszynom wjazd na teren budowy. Okolice Grupy Warownej Cegielnia w Wałczu.