Marzec 2016 Karczowanie karpin

9 Marca 2016 Karczowanie karpin pomiędzy Wałczem Drugim a Witankowem