Maj 2016

30 MAJA 2016 Przygotowanie podłoża pod przej¶cie ekologiczne PE-6 i PE-7. Okolice Witankowa.

23 MAJA 2016 Prace zabezpieczaj±ce koryto rzeki Żydówka przed dostaniem się gruzu z rozbiórki. Obszar przyszłego mostu M-1

19 MAJA 2016 Budowa drogi technologicznej dla potrzeb przyszłej estakady E-1. Okolica Grupy Warownej Cegielnia.

10 MAJA 2016 Pobranie próbek gruntu z wykopu do badań na potrzeby nasypu. Okolica węzła Witankowo.

04 MAJA 2016 Wywóz pozostało¶ci po zrębkowaniu karpin. Okolice węzła Wałcz Zachód, Wałcz Chrz±stkowo.