Listopad 2017

29 Listopada i 2, 3 Grudnia 2017 Zdjęcia lotnicze

24 Listopada 2017 Wykonanie nasypu i podbudowy z kruszywa w km 1+400-1+800

17 Listopada 2017 Estakada E-1 – Prefabrykacja ustroju no¶nego

10 Listopada 2017 Układanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 w km 6+300-7+000

3 Listopada 2017 Prace na Estakadzie E2