Lipiec 2017

26-28 LIPCA 2017 Zdjęcia lotnicze

28 LIPCA 2017 WD-3 Montaż zbrojenia

17 LIPCA 2017 Estakada E-2 Montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego

12 LIPCA 2017 Estakada E-2 – Montaż zbrojenia ustroju nośnego

3 LIPCA 2017 WD-6 – Montaż deskowania skrzydeł przyczółka