Kwiecień 2016

13 KWIETNIA 2016 Montaż ogrodzeń zabezpieczających przed dostępem płazów. Okolice Witankowa.

07 KWIETNIA 2016 Zdjęcie warstwy humusu i zrębkowanie pozostałości karpin w okolicy Węzła Zachód.

06 KWIETNIA 2016 Skarpa w okolicy Grupy Warownej Cegielnia. Prace zabezpieczające osiedleniu się Żołny.