Kwiecień 2016

26 KWIETNIA 2016 Prace przy budowie drogi technologicznej. Okolice Grupy Warownej Cegielnia, teren przyszłej estakady E-1.

20 KWIETNIA 2016 Usuwanie warstwy humusu. Okolice węzła Wałcz Zachód, Wałcz Chrz±stkowo.

13 KWIETNIA 2016 Montaż ogrodzeń zabezpieczaj±cych przed dostępem płazów. Okolice Witankowa.

07 KWIETNIA 2016 Zdjęcie warstwy humusu i zrębkowanie pozostało¶ci karpin w okolicy Węzła Zachód.

06 KWIETNIA 2016 Skarpa w okolicy Grupy Warownej Cegielnia. Prace zabezpieczaj±ce osiedleniu się Żołny.