Grudzień, 2016

30 GRUDNIA 2016 Zdjęcia lotnicze

28 GRUDNIA 2016 Roboty ziemne na drodze dojazdowej DD5L- okolice 6 km przyszłej obwodnicy.

22 GRUDNIA 2016 Roboty palowe- miejsce przyszłej estakady E-2.

12 GRUDNIA 2016 Etapy powstawania zbiorników retencyjno- szczelnych ZB4, ZB5 i ZB7.

05 GRUDNIA 2016 Budowa drogi technologicznej. Roboty ziemne w km 12+400.