Czerwiec 2017

29-30 CZERWCA 2017 Zdjęcia lotnicze

26 CZERWCA 2017 Estakada E-2 – Montaż zbrojenia ustroju nośnego

22 CZERWCA 2017 Wykonanie warstwy zabezpieczającej podłoże rodzime w km 3+800 do 3+920

13 CZERWCA 2017 WD-6 Montaż zbrojenia

9 CZERWCA 2017 Estakada E-1 – Montaż deskowania ustroju nośnego