filmy 2016 I kwartał

Marzec 2016

2016.02.10 Wycinka drzew pod obwodnicę Wałcza przy drodze wojewódzkiej 163 ? Wałcz Olszynka

2016.02.03 Karczowanie pni w okolicach cmentarza Chrząstkowo.

2016.01.29 Wycinka drzew pod obwodnicę Wałcza – wywóz pozostałości po wycince. 9+349 kilometr powstającej obwodnicy.