film 2017 II kwartał

29 Czerwca 2017 Wymiana gruntu km 3+390

23 Maja 2017 Budowa nasypu w km 10+440 – 10+540

26 Kwietnia 2017 Wykop zbiornika ZB-6 km 7+200