Filmy

29 październik 2019 – Widok z obiektu WC-1 (nad drogą krajową DK22)

04 wrzesień 2019 – Profilowanie podłoża pod stabilizację 17+400 – 17+700

27 sierpień 2019 r. Skarpowanie – zbiornik ZB-5

31 lipiec 2019 r. Przejazd przez Estakady E-1 i E-2 – jezdnia lewa.

28 czerwiec 2019 Hałdowanie materiału oraz profilowanie GWN – Węzeł Północ, łącznica WK_C

30 maj 2019 Wykonywanie nasypu w km 17+500 – 17+800

11 kwietnia 2019 Stan zaawansowania robót obwodnica miasta Wałcz

30 marca 2019 Przygotowanie terenu przed montażem ogrodzenia w km 2+400

26 luty 2019 Prace porządkowe- Węzeł Witankowo

14 stycznia 2019 Wymian gruntu przy ulicy Kołobrzeskiej- DW163.

14 grudnia 2018 Prace porządkowe- Wezeł Wałcz Zachód

30 listopada 2018 Wykonanie muru oporowego oraz nasypu zbrojonego

30 Październik 2018 Wykonanie warstwy wiążącej w km 11+830 – 12+140 (jezdnia prawa)

28 Września 2018 Wykonanie 1 warstwy podbudowy bitumicznej w km 0+600 ? 1+180

31 Sierpień 2018 Wykonanie warstwy nasypu w km 3+050-3+300

11 Lipca 2018 Wykonanie górnej warstwy nasypu w km 14+200-14+360

26 Czerwca 2018 Zbrojenie nasypu wkładkami geosyntycznymi oraz wykonanie warstwy nasypu w km 4+800

30 Maja 2018 Budowa nasypu 9+500

23 kwietnia 2018 Budowa nasypu 10+800

30 Marca 2018 Zasypka przyczółka WC-2

26 Lutego 2018 Montaż zbrojenia przyczółka WC-3

30 Stycznia 2018 Formowanie i zagęszczenie nasypu Łącznicy WCH_B

21 Grudnia 2017 Budowa nasypu km 10+400

24 Listopada 2017 Kopanie rowów odwadniających km 1+300

27 Października 2017 Betonowanie zbiornika ZB-7 km 15+383

Powyżej przedstawiono tylko najnowsze filmy. Wszystkie filmy dostępne są pod adresem http://www.obwodnicawalcz-dk10.pl/filmy/filmy-archiwalne/