Wykonywanie podbudowy bitumicznej km 3+340 ? 3+920 jezdnia lewa

W tym tygodniu (25.07.2020) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace zwi±zane z wykonywaniem podbudowy bitumicznej w km 3+340 – 3+920 jezdnia lewa. Wykonywano również m.in. nawierzchnię z asfaltu lanego na obiekcie WD-2 Karo – jezdnia lewa i prawa, montaż barier mostowych na obiektach WD-5 i E-2, wykonanie izolacjonawierzchni obiektów WED-2, WED-3, WED-4 oraz WD-4 oraz przygotowanie[…]

Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego – estakada E-2

W tym tygodniu (17.07.2020) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z wykonywaniem nawierzchni z asfaltu lanego na obiekcie E-2 – jezdnia prawa. Wykonywano również m.in. nawierzchnie z asfaltu lanego na obiekcie E-1, zbrojenie i betonowanie ściany czołowej obiektu PZM-1, montaż sączków na obiektach WD-2 KARO i M-1. Przygotowanie powierzchni pod hydrofobizacje – E-1 i E-2.

Rekultywacja terenu pod estakadą E-2

W tym tygodniu (26.08.2019) na obwodnicy Wałcza prowadzono prace związane z rekultywacją terenu pod estakadą E-2. Wykonywano również prace związane ze skarpowaniem i humusowaniem zbiornika ZB-5, wykonywaniem obrukowania przepustów P-5, L-5, PTG-2 oraz na obiekcie WD-0 układano ściek przykrawężnikowy.