Wrzesień 2019

W miesiącu wrześniu na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi DK 10 prowadzono roboty mostowe w zakresie:

WD-0 KARO – prace porządkowe,

WD-2 KARO – prace porządkowe,

WD-1 – prace porządkowe, wysiew traw

M-1 – prace porządkowe,

WD-2 – wysiew traw,

WD-3 – wykonanie obrukowania drenażu, wysiew traw,

WED-2 – prace porządkowe

WC-1 – wysiew traw

WED-3 – prace porządkowe

WD-4 – wysiew traw

WED-4 – prace porządkowe

E-1 – prace porządkowe, wysiew traw

E-2 – prace porządkowe

PTG-3, PTG-4, P-10 – wykonanie obrukowania przepustu

Roboty drogowe:
– prace porządkowe
– naprawa wypłuczyn
– koszenie traw
– km 17+200 – 17+700 – profilowanie warstwy nasypu pod stabilizację
– km 17+630 – 17+700 – wymiana gruntu podłoża pod stabilizację
– DG-2 – prace porządkowe
– wypompowywanie wody z rowów
– km 16+800 – wyładunek kostki brukowej