Styczeń 2019

W miesiącu na obwodnicy Wałcza w ciągu DK10 wykonano roboty w zakresie drogowym:

SEKCJA 1
Wymiana gruntu: Wałcz Północ łącznica WK_C, WK_D, DD-1A,
Skarpowanie: km 3+400-3+900 jezdnia L i P, Wałcz Zachód łącznica WCH-B,
Układanie ścieku trójkątnego: km 1+850-2+100 jezdnia P,

SEKCJA 2
Odhumusowanie: DG-2 ul Wronia,
Wymiana gruntu: DG-2 ul Wronia,
Zabezpieczenie humusem pasa rozdziału: km 6+530-6+650,
Zabezpieczenie pobocza kruszywem: km 6+530?6+650 jezdnia L, km 6+300-6+700 jezdnia P, Węzeł Wschód łącznica 3,
Montaż barier drogowych: km 5+700-6+700 pas rozdziału, Wałcz Wschód Łącznica 1,2,3,4,

SEKCJA 3
Zabezpieczenie pasa rozdziału humusem: km 10+800 – 10+820,
Montaż barier drogowych: km 6+280-7+000 jezdnia L, Węzeł Wschód Łącznica 3,

SEKCJA 4
Odhumusowanie: Węzeł Witankowo Łącznica 3 i 4 (skarpy),
Wykonanie wykop: km 16+700-16+800 strona prawa (rów), Wykop pod chodnik DP 2327z , DD15L,