Styczeń 2017

M.in. wykonywano prace przy zbiornikach retencyjno- szczelnych, kontynuowano prace przy estakadach E1 i E2, wykonywano nadbudowy z betonu- przepusty PE10 i PE11, budowano drogi dojazdowe.