Sierpień 2019

W miesiącu sierpniu na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi DK 10 prowadzono roboty mostowe w zakresie:

WD-0 – wykonanie ścieku przykrawężnikowego,Spoinowanie korytek granitowych przykrawężnikowych, obsiew traw na stożkach obiektu

WD-1 KARO – wysiew trwa na stożkach przyczółków,

WED-2 – dozbrajanie głowic pali,

WC-1 – roboty porządkowe,

WD-4 – wykonywanie obruku drenażu, humusowanie stożków,

WED-4 – dozbrajanie głowic pali,

E-1 – humusowanie stożków, prace porządkowe,

E-2 – prace porządkowe,

M-2 – montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych,

WC-3 – prace porządkowe,

PTG-1, PTG-2, PTG-3, PTG-10, PTG-11, P-21, P-13, PE-7, L-5, P-5, P-8 – wykonanie obrukowania przepustu,

ZB-5 – skrapowanie i humusowanie,

Roboty drogowe : prace porządkowe,
– naprawa wypłuczyn,
– koszenie traw ,
– km 3+400 – wykonywanie rowu
– ZB-2 – wykop zbiornika,
– km 2+200 – 2+600 – skrapowanie,
– ZB-1 – wykop zbiornika