Paždziernik 2018

W miesiącu Październik 2018 na obwodnicy Wałcza w ciągu DK10 wykonano:

SEKCJA 1
Węzeł Zachód łącznica WCH_A i WCH_B- Wykonanie nasypu,
km 3+400 – 3+900- Wykonanie nasypu,
Droga Gminna- Wykonanie nasypu,
Węzeł Północ łącznica WKA/WKB- Wykonanie nasypu,
km 3+300 – 3+360- Wykonanie nasypu,
km 0+600 – 1+000- Wykonanie wykopu – rowy,
km 2+300 – 2+550- Wykonanie wykopu,
km 0+600 – 1+900- Skarpowanie,
km 2+850 – 3+050- Stabilizacja Rm 2,5,

SEKCJA 2
km 4+170 – 4+600- Wykonanie nasypu,
km 4+170 – 4+280- Zbrojenie nasupu wkładkami geosyntetycznymi,
km 7+150 + 7+250- Wykonanie nasypu,
km 7+070 + 7+300- Ułożenie kruszywa 0/31,5,
km 5+220 – 7+100, 8+400 – 8+508- Zabezpieczenie pobocza kruszywem,
km 5+540 – 5+660, 6+250 – 7+400- Zabezpieczenie skarp humusem,
DD 1P- Odhumusowanie,
km 4+174 – 4+280- Ustawianie reperów,
km 5+540 – 5+580- Profilowanie skarp,
km 5+400 – 5+460- Zabezpieczenie rowów humusem,
km 8+029 – 8+508- Przygotowanie podłoża w pasie rozdziału,

SEKCJA 3
km 9+030 ? 9+065 jezdnia prawa- Stabilizacja Rm 2,5
km 9+350 ? 9+528, 10+300 ? 11+100, 11+950 – 12+005- Wykonywanie nasypu
km 8+900 ? 9+030 jezdnia prawa- Wykonanie GWN
km 8+900 ? 9+065, DD10L w km 0+840 ? 1+000- Korytowanie i profilowanie podłoża
km 8+900 ? 9+065 jezdnia lewa, 11+870 ? 12+120 jezdnia lewa, 11+860 ? 12+120 jezdnia prawa,Ułożenie podbudowy z kruszywa 0/31,5
km 0+840 ? 1+000 na DD10L- Stabilizacja Rm 1,5
km 10+500 ? 11+100, 11+900 ? 12+120, 12+950 – 13+050- Zabezpieczenie skarp humusem
DG-5 km 0+000 – 0+330- Skarpowanie nasypu i rowu odwadniającego
DG-5 km 0+000 – 0+330- Wykonanie rowu odwadniającego
km 11+950 – 11+980- Wykonanie rowu odwadniającego

SEKCJA 4
km 16+640 – 16+680 jezdnia prawa- Ułożenie podbudowy KŁSM 0/31,5,
km 14+430-14+500 jezdnia lewa,
km 15+600 – 16+500 jezdnia L- Zabezpieczenie skarp humusem,
km 16+680-16+770 jezdnia prawa- Wykonanie GWN,
DG6- Dowóz materiału na GWN,
DP 2328z- Dowóz materiału na GWN,
DP 2327z- Dowóz materiału na Stabilizację,
km 14+490 – 15+150 jezdnia prawa- Wykonanie podbudowy bitumicznej AC22,
km 14+130 – 15+560 jezdnia prawa- Warstwa wiążąca,
DP2327 (rondo)- Wykonanie nasypu,
Zbiornik ZB 16- Wykonanie wykopu,
km 14+450- 14+500 jezdnia lewa – Wykonanie wykopu,
km 15+760-15+900 jezdnia lewa- Wykonanie wykopu rowu,
DD 15L- Przygotowanie podłoża,
DD 15L- Wykonanie nasypu,
km 16+640-16+680 jezdnia prawa- Stabilizacja Rm 2,5 MPa.