Paždziernik 2017

W tym miesi±cu na obwodnicy Wałcza ułożono warstwę podbudowy z betonu asfaltowego m.i. w km 6+520-7+090, 6+520-7+080 L, 7+720-8+040 L i P, 7+720-8+030 L, 7+710-8+000 P